CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
Tiªn phong mäi thêi ®¹i
   Hotline
0888.1999.858
Chọn

Hạn nộp hồ sơ Tên công việc Mô tả công việc Địa điểm Lương
26/03/2016 Hết hạn Tuyển nhân viên kinh doanh

Nội dung

Hà Nội 5000000
Động cơ D80 RLI
Động cơ TV-80H
Động cơ TV-300H