CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
Tiªn phong mäi thêi ®¹i
   Hotline
0888.1999.858
Về chúng tôi

Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo được thành lập dưới sự chỉ đạo của Phó  Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng vào ngày 19 tháng 4 năm 1947 tại Thôn Bình Thể xã Vinh Quang huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành. Công ty Cơ Khí trần Hưng Đạo đã gắn mình với các nhiệm vụ Chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng kinh tế sau ngày đất nước thống nhất.

Xem thêm
Đối tác
Quá trình phát triển
Thành tích
Động cơ D80 RLI
Động cơ TV-80H
Động cơ TV-300H
Động cơ TV-165H