CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
Tiªn phong mäi thêi ®¹i
   Hotline
0888.1999.858
Thông tin sản phẩm

VEAM TRẦN HƯNG ĐẠO:

- Chuyên sản xuất, lắp ráp các loại động cơ diesel phụ tùng động cơ ô tô, máy kéo và máy nông nghiệp;

- Chế tạo các sản phẩm cơ khí và hộp số

- Nhận ủy thác xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư và các loại phụ tùng máy nông, lâm, ngư nghiệp

Danh mục sản phẩm

Động cơ D80 RLI
Động cơ TV-80H
Động cơ TV-300H
Sản phẩm mới