CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
Tiªn phong mäi thêi ®¹i
   Hotline
0888.1999.858

 

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO

Địa chỉ: 114 Phố Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhà máy sản xuất: Đường TS11, Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh.

Điện thoại: (84)- 0241 373 4724/25/27 Fax: (84)-0241 373 4726 Website: www.veamthd.com

 

 

Gửi Email
Động cơ D80 RLI
Động cơ TV-80H
Động cơ TV-300H