CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
Tiªn phong mäi thêi ®¹i
   Hotline
0888.1999.858

Câu 1

Tôi có mua và sử dụng máy xát trắng gạo loại RP800. Xin hỏi tại sao thỉnh thoảng trong phần cám thoát ra lại có lẫn tấm và gạo (chỉ ít thôi). Cách khắc phục ?

Nguyên nhân của tình trạng này có thể là do khung bợ lưới cám đã bị hở sau một thời gian sử dụng hoặc có thể lưới cám bị rách. Bạn có thể khắc phục tình trạng này bằng cách mở khung bợ lưới cám ra và lắp lại cho khít không còn khe hở. Còn trong trường hợp lưới cám bị rách thì phải thay một lưới cám mới.

Gửi câu hỏi cho chúng tôi