CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
Tiªn phong mäi thêi ®¹i
   Hotline
0888.1999.858

Câu hỏi thường gặp

  • Câu 1

    Tôi có mua và sử dụng máy xát trắng gạo loại RP800. Xin hỏi tại sao thỉnh thoảng trong phần cám thoát ra lại có lẫn tấm và gạo (chỉ ít thôi). Cách khắc phục ?

    Xem tiếp...
Động cơ D80 RLI
Động cơ TV-80H
Động cơ TV-300H