CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
Tiªn phong mäi thêi ®¹i
   Hotline
0888.1999.858
Quá trình phát triển
Thành tích

Thành tích

1982 Động cơ D12HD cải tiến (két nước, gió, đèn) được tặng thưởng huy chương vàng tại Hội chợ PLODIP, Bungari

1984 Động cơ D12 được tặng huy chương vàng tại Trung tâm triển lãm kinh tế kỹ thuật

1987 Động cơ D20 được tặng huy chương bạc tại Trung tâm triển lãm kinh tế kỹ thuật

1990 Bộ đôi Bơm cao áp được tặng huy chương bạc tại Trung tâm triển lãm kinh tế kỹ thuật

 Kể từ khi thành lập Nhà máy đã được Đảng và Nhà nước tặng 8 huân chương các loại, trong đó có:

         1 Huân chương chiến công hạng nhì

         1 Huân chương kháng chiến hạng nhì

         1 Huân chương lao động hạng nhất

         2 Huân chương lao động hạng nhì

         3 Huân chương lao động hạng ba

Động cơ D80 RLI
Động cơ TV-80H
Động cơ TV-300H