CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
Tiªn phong mäi thêi ®¹i
   Hotline
0888.1999.858

Công nghệ và thiết bị

 Xưởng sơn

 

 

Thiết bị CNC - xưởng công nghệ cao

 

Kho lưu trữ sản phẩm

 

Máy đột

 

Máy dập

 

Thiết bị hàn tự động

 

 

Động cơ D80 RLI
Động cơ TV-80H
Động cơ TV-300H