CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
Tiªn phong mäi thêi ®¹i

Thông tin sản xuất

VEAM TRẦN HƯNG ĐẠO:

- Chuyên sản xuất, lắp ráp các loại động cơ diesel phụ tùng động cơ ô tô, máy kéo và máy nông nghiệp;

- Chế tạo các sản phẩm cơ khí và hộp số

- Nhận ủy thác xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư và các loại phụ tùng máy nông, lâm, ngư nghiệp