CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
TRAN HUNG DAO MECHANICAL CO., LTD
PIONEER OF ALL TIME
Hotline
+84.888.1999.858
Đối tác

GT15


Characteristics


uses

Model GT15
Power (HP) 15
Nominal reduction ratio 10/1
Lubricating oil SAE-40
Net weight (kg) 34
 Dimension (LxWxH) (mm) 433x254x517
Động cơ D80 RLI
Động cơ TV-80H
Động cơ TV-300H
Động cơ TV-165H