CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
TRAN HUNG DAO MECHANICAL CO., LTD
PIONEER OF ALL TIME
Hotline
+84.888.1999.858
Đối tác

D15-2.5/1


Characteristics


uses

D15-2.5/1
Model D15-2.5/1
Power (HP) 15
Nominal reduction ratio 2.5/1
Lubricating oil SAE-40
Net weight (kg) 40.5
 Dimension (LxWxH) (mm) 350x298x596
Động cơ D80 RLI
Động cơ TV-80H
Động cơ TV-300H
Động cơ TV-165H