CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
TRAN HUNG DAO MECHANICAL CO., LTD
PIONEER OF ALL TIME
Hotline
+84.888.1999.858
Đối tác

CONG TY TNHH MTV CO KHI TRAN HUNG DAO

Address: 114 Mai Hac De Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.

Factory production: Road TS11, Tien Son Industrial Zone, Bac Ninh.

Phone: (84) - 373 0241 4724/25/27 Fax: (84) -0241 373 4726 Website: www.veamthd.com

 

Send Email
Động cơ D80 RLI
Động cơ TV-80H
Động cơ TV-300H
Động cơ TV-165H