CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
TRAN HUNG DAO MECHANICAL CO., LTD
PIONEER OF ALL TIME
Hotline
+84.888.1999.858
History and Milestones
Honor and Qualifications

Board of Management


 

Mr TRẦN BÌNH PHIÊN
Chairman

 

Mr NGÔ VĂN THÁI

Director

 

Mr TRẦN LIỆT THANH
Vice Director


 

Mr PHÙNG VĂN TOÀN 
Vice Director

 

 

Mr TRẦN NGUYÊN NĂM
Vice Director

 

Mr NGUYỄN QUỐC NGHĨA
Vice Director